Inspiraties

 

*Wij springen en shiften gezamenlijk vanuit de focus van ons hart In het Nu en in Het weten dat alles, álles mogelijk is...

*Verwacht deze wonderlijke wereld... Magic moves......

* Art vanuit het Hart

*Hoe bewuster je wordt, des te minder voel je de behoefte om het Leven nog langer te 'bedenken' ! Naarmate je de mentale controle kunt laten varen, gaat de kwaliteit van je leven er drastisch op vooruit !

* Het boek  "Het Veld"  van Lynne Mc Taggart, heeft mijn wereld voor altijd veranderd. Een korte beschrijving:
Het veld

De zoektocht naar de geheime kracht van het Universum.

Wetenschapsjournaliste Lynne McTaggart beschrijft het verhaal van een groep wetenschappers die per ongeluk het Nulpuntveld ontdekten, een oceaan van microscopische vibraties die alles met alles in het universum blijken te verbinden als een soort onzichtbaar netwerk.

HET VELD stelt een plausibele wetenschappelijke theorie voor die alles verklaart, van de werking van DNA en communicatie tussen cellen tot homeopathie en ESP. Het zou wel eens een antwoord kunnen geven op grote vragen als: Wat is menselijk bewustzijn? en: Wat gebeurt er als we doodgaan?

*DeMaya kalender, de natuurlijke tijd, het 13 manen systeem, de wavespell....

inspirerend citaat: "en dit is de cyclus om het grootste uitzicht te zien dat we kunnen verkrijgen, ons gedachtengoed verbredend om een steeds groter begrip te omvatten van de onderlinge verbondenheid en relaties die ons leven kruisen. Dit is een gelegenheid om boven de verhaaltjes uit te stijgen waarmee we soms onszelf limiteren en het Grote Plaatje zien van ons leven en van het Geheel, in het navigeren van deze tijden van Levende Profetie. Dit is een tijd om onze Visionaire Krachten te activeren! Visionairs kijken niet naar anderen of geloven in de limitaties van het verleden, ze ontvangen hun inzicht direct en onthullen volledig nieuwe mogelijkheden. Wat is jouw Visie voor jezelf en je leven en voor je leefomgeving en de wereld die we delen? Laten we helderheid verkrijgen en dan vragen om geleid te worden om deze visies tot werkelijkheid te brengen!"    www.pan-holland.nl 

 

*Veel van mijn schilderingen zijn geïnspireerd door hetgeen Emoto over water te vertellen heeft. Bij deze een korte uitleg.

*Iemand die de taal van het water diepgaand verstaat. Zo iemand is de Japanner Masaru Emoto, die zich al enige decennia wijdt aan onderzoek naar water in relatie tot zijn omgeving en die voor leken zichtbaar weet te maken hoe invloeden van buitenaf veranderingen veroorzaken in de molecuulstructuur van water. Hiermee voert hij ons binnen in een wondere wereld, waarin alles met alles samenhangt.

IJskristallen          Hoewel Emoto bij zijn onderzoek gebruik maakt van geavanceerde apparatuur, is zijn werkwijze in wezen eenvoudig. Hij bevriest watermonsters en onderzoekt de zo verkregen ijskristallen die hij vervolgens fotografeert, enkele honderden malen vergroot. De wijze waarop de ijskristallen zich vormen, zou je kunnen zien als de manier waarop water zich uitdrukt. Aanvankelijk onderzocht hij vooral leidingwater en water uit natuurlijke bronnen. Later kwam hij op het idee om water 'naar muziek te laten luisteren' en het bloot te stellen aan de invloed van woorden. Wat zichtbaar werd, is verbazingwekkend en inspirerend. Niet alleen geluid, maar zelfs geschreven woorden hebben een trilling, die door het water wordt 'verstaan'. Water blijkt letterlijk te 'floreren' wanneer het in aanraking komt met harmonische vibraties; zoals kristalbloemen op de foto's laten zien. Wanneer het wordt blootgesteld aan negatieve trillingen (ook vervuiling valt daar onder) raakt het als het ware de kluts kwijt en verliest zijn structuur.

Wat betekent dit nu voor onszelf en onze kinderen? Het lichaam van volwassenen bestaat voor ongeveer 70% uit water en dat van baby's zelfs voor bijna 90%. Dit verleent aan deze kennis een duizelingwekkende betekenis. Wij zijn water en wij zijn in staat water - onszelf - zó te beïnvloeden dat de structuur ervan verandert.!!!

     Inspiratiebronnen:

Liefde    Eenheid   Vrijheid   Verantwoordelijkheid Zelfbekrachtiging de Bron   

 • Shamballa
 • Re-connection en nulpunt energie
 • Graancircels en geometrische figuren...
 • Drunvalo Melchizedek      (boek :Geometrie van de schepping*)
 • Energie volgt de gedachte     de Akasha, ons collectieve geheugen
 • Natuurwezens    Deva's
 • Het Bos
 • Parallelle werelden
 • Piramides
 • The wisdomkeepers mn Kiesha Growther    
 •  Eckhart Tolle en dan mn zijn boek 'Een nieuwe aarde' heeft   voor mij mijn wereld nog meer verruimd en verhelderd ♥
 • Leven in het Nu
 • Ho'oponopono, een Hawaiaanse vergevingsfilosofie waarin je totale verantwoording neemt